Evrak Adı Açıklama
Hesap Bildirim Formu Her maç bordroya eklenmesi gereken hakem, gözlemci ve mutemet için hesap bildirimi
Mutemetlik Bildirim Formu İl Müdürlükleri tarafından onaylanıp federasyona gönderilecek
Sultanlar-Efeler Ligi ve KupaVoley Bordro Sultanlar, Efeler Ligi ve Kupa Voley maçları için bordro
1.Lig Bordro 1.Lig maçları için bordro.
2.Lig, Bölgesel ve Altyapı Bordro 2.Lig, Bölgesel, Diğer Ligler ve Altyapı maçları için bordro.
Plaj Voleybolu Bordro Tüm plaj müsabakalarında elektronik ortamda düzenlenecek, ıslak imzalı kargoyla veya taranmış olarak epostayla TVF’ye ve excel formatında dijital olarak [email protected] e-posta adresine gönderilecektir.
Hesap No Bildirimi Hesap bildirim ve hesap değişiklik dilekçesi
IBAN No Bildirim Formu Diğer Bankalara EFT için
Yol Ücreti Bildirimi Oynanmış maçlar için yol + yevmiye bildirim dilekçesi

Not: Müsabaka görev ücreti ödemeleri her ayın 15’ine kadar bir önceki ayın maçları için yapılır. Dilekçe e-postaları gönderdiğiniz tarih itibarıyla bir sonraki tahakkuk döneminde işlenir.  Telefonla veya faks ile dilekçe alınmamaktadır. * Tahakkuk işlemleri için e-posta ([email protected]) adresine matbu dilekçeler ile başvurunuz.
TVF’nin ev sahibi olduğu turnuvalarda Doktor veya Sağlıkçı ücretini Federasyon öder.

2023-2024 Sezonu

Dosya Ödeme Zamanı Açıklama
Ödemesi Yapılamayanların Listesi 17 Mayıs diğer banka hesapları

19 Mayıs TEB hesapları

1 Eylül 2023 – 30 Nisan 2024 tarihleri arası oynanan maçların tahakkukları yapılmıştır.

Önemli Not:

Müsabakada gözlemci ve hakemler dışındaki tüm çalışanlar seans hesabına göre ücretlendirmeden ödeme alır.

Seans Hesabı: Hafta içi günlerde gündüz 1 seans, devamında müsabaka var ve 17.30’dan sonra başlıyor veya başlamış ve 17.30’u geçtiği halde devam ediyorsa (iki müsabakanın süresi 4 saati geçmek kaydıyla) 2. seans verilir. Hafta içi günlerde ödenecek maksimum seans sayısı 2 olabilir. Örnek olarak hafta içi 17.30’dan önce 2 veya daha fazla müsabaka var ve son müsabakanın bitiş saati 17.30 dan önceyse 1 seans ödenir. Hafta sonu ve resmî tatil günlerinde ise müsabakalar süresince 4 saat ve katlarına seans ödemesi yapılır. Bu günlerde ödenecek maksimum seans sayısı 3 olabilir.
Seans hesabına göre görev alanlar görev aldıkları müsabakanı başlangıç saati itibarıyla 4 saatlik dilim içinde hakem veya gözlemci olarak müsabakaya çıkamazlar. Görev almaları durumunda seans ücretine tabi olan görevin ödemesi yapılmaz. Örneğin aynı gün seansa tabi görevi (Saha Müdürü veya İl Temsilcisi) var ve aynı gün maç başı ödemesi olan (gözlemci veya hakem) görevi de alıyorsa ve seansa göre 4 saat içinde maç başı görevi aldıysa seans ücreti ödenmez maç başı görev ücreti ödenir. Bu durum genelde önce seans sonra maç başı görev alındığında ortaya çıkar. Önce maç başı görev sonra seans görevi durumlarında genelde sorun olmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği ödeme tablosunda sadece sorunlu ve ödeme yapılamayan satırlar yayınlanacaktır. Bir önceki ayın ödemesi sonraki ayın 15’ine kadar hesaplara geçer. ödemeniz yapılmamış ise öncelikle ödeme listesini kontrol edin ve e-posta ([email protected]) adresine matbu dilekçeler ile başvurunuz.

il ve ilçelerde yapılan müsabakalarda o ilin hakem-gözlemcilerine yevmiye ödemesi yapılmamaktadır.

Konaklaması TVF tarafından karşılanan turnuvalarda/maçlarda yevmiye ödemesi yapılmamaktadır.

 

Notlar:

  • Tahakkuk ödemelerinde elektronik sisteme geçilmiştir. Elektronik sistemde tahakkuk onayları ve girişleri gözlemciler tarafından yapılmaktadır.
  • Yukarıda linki bulunan Excel dosyasının “Açıklama” bilgisinde yazan tarih aralığında müsabakanız var ama ödeme yapılmamış ise gözlemcisi maçın tahakkuk işlemini yapmamış veya gözlemci sizin tahakkuk girişinizi yapmamış anlamındadır.
  • Ödeme dosyasında Adı soyadı ve açıklaması sarı ile işaretlenmiş satırlar hesap bilgileri hatalı girdiklerini göstermektedir. Hesap Bilgisi düzeltmesini İl Temsilcisine yaptıracaklar.
  • Federasyonumuz tarafından gerçekleştirilen görev ödemeleri için yeni açılan hesaplarda TEB şube görevlisine, hesabın “Türkiye Voleybol Federasyonunun Ankara Kızılay Şube 30567 nolu hesabına bağlı maaş sistemine kurum kodu tanımı yapılarak işlenmesi” uyarısının yapılması gereklidir.
  • Deplasman görevlerine gidiş-dönüş için ödenen otobüs bilet fiyatları rayiç bedellere göre kontrol edilmektedir. Beyan ettiğiniz otobüs bedelinden düşük fiyat hesabınıza geçmiş ise, dilekçe ile otobüs biletini TVF’ye göndermeniz gerekmektedir. Yevmiye ödemeleri görevli olduğunuz günün 1 gün öncesi ve 1 gün sonrası için ödenmekte olup, bu günlerde TVF göreviniz var ise yevmiyeniz yarım ödenir veya hiç ödenmez.
  • Tahakkuklarla ilgili sorunlarınız için dilekçe e-postasını  yukarıda linkleri verilmiş formları göre gönderiniz. Telefonla aramayınız.
  • il ve ilçelerde yapılan müsabakalarda o ilin hakem-gözlemcilerine yevmiye ödemesi yapılmamaktadır.
  • Konaklaması TVF tarafından karşılanan turnuvalarda yevmiye ödemesi yapılmamaktadır.

Resmi Yazı:

İlgi: a)21.01.2022 tarih ve E-37689096-100-1747282 b)25.01.2022 E-37689096-100-1762640 c)01.10.2022 E-37689096-100-3304672 sayılı yazılarımız

İlgi yazılarımızda belirttiğimiz müsabaka ödemeleriyle ilgili 2022-2023 sezonunda müsabakalara sadece bu şartlarda ödeme yapılacağını salon amirlerine, il temsilcilerine, müsabakada görev alacak personellere ve görevlendirmeyi yapan kişi veya kurullara duyurulması önem arz etmektedir.

1) İl müdürlüğünden ilgili müsabaka için görevlendirme resmi yazısı olmayan müsabakalara personel ödemesi yapılmayacaktır. Müsabaka görev yazısı olmayan müsabakalar da personel tahakkuku yapılmayacaktır.
2) Görevlendirme yazısı il temsilcisi ve saha müdürü hariç maksimum 9 kişiden oluşmalıdır. İl temsilcisi ve saha müdürü ödemesi mutemetliğin içinde olmamalıdır.  Online tahakkuk sistemimize mutemetlik girişi 9 kişi ile sınırlandırılmıştır.
3) Sağlıkçı veya doktor ödemeleri kulüpler tarafından yapılacak olup görevlendirme yazısına ve bordroya eklenmeyecektir. TVF’nin ev sahibi olduğu turnuvalarda Sağlıkçı veya Doktor ücretini Federasyon öder.
4) Görevlendirme yazılarında kişilerin yanına parantez içinde GSB veya il müdürlüğü  personeli olduğu muhakkak yazılmalıdır. GSB veya il müdürlüğü personeli dışındaki kişiler GSB artırımlı ücret alamazlar. Mutemedin kim olduğu ilgili kişinin karşısına yazılmalıdır.
5) Bir müsabakada aynı kişi bir defa yazılabilir.
6) Federasyonumuzun müsabaka tahakkukları elektronik ortamda maçın gözlemcisi tarafından oluşturulmaktadır. Bu nedenle görevlendirme yazısı maçın gözlemcisine teslim edilmelidir.
7) Müsabakada görevli gözlemci, hakemler ve diğer görevlilerin hakkettikleri görev ücretlerini alabilmeleri için bordroya kendi imzalarını atmaları zorunludur.
8) Maçın gözlemcisi görevlendirme yazısındaki GSB-İl müdürlüğü personeli olanların sayısını sistemde tanımlı “Mutemet GSB” görevine yazacak ve bu personel sayısı kadar görev ücretinin GSB artırımlı fazlası ücret bu sayıyla çarpılarak mutemedin hesabına geçecektir.
9) Yine maçın gözlemcisi görevlendirme yazısındaki GSB-İl müdürlüğü personeli olmayanların sayısını sistemde farklı isimle tanımlı “Mutemet” görevine yazacak ve bu personel sayısı kadar normal görev ücreti bu sayıyla çarpılarak mutemedin hesabına geçecektir.
10) Bu durumda her müsabakada mutemetlerin hesabına “mutemet GSB” ve “mutemet” olarak iki farklı toplam ücret yansıtılacaktır.
11) Mutemetlerin görevlendirme yazılarını saklaması ve ödemeleri bu yazılarda görevli kişilere uygun şekilde dağıtması gereklidir.
12) İl temsilcilerinin müsabaka saatinden 1 saat önce salonda hazır bulunmaları, müsabaka bitiminde farklı bir salonda görevleri varsa yine 1 saat önce diğer salonda olmaları gereklidir. Bu kriterler dışında diğer salonda bulunması imkânsız olan il temsilcisi gözlemci ile görüşerek görevinin iptal edilmesini söylemesi kendi sorumluluğundadır.
13) Saha Müdürlüğü göreviyle ilgili federasyonumuzun yayınladığı ve saha müdürü olmanın şartları ve görevlerinin tanımının yapıldığı el kitabı https://www.tvf.org.tr/_dosyalar/MHGK_Belgeler/saha_muduru_el_kitabi.pdf adresinde bulunmaktadır. Saha müdürünün görevleri müsabakanın oynatılması ve güvenliği açısından önemli olup bu kitapçığa uygun kriterlerde atamayı il temsilcisi yapar.
14) Tesis Amiri, Müsabaka Müdürü, Saha Tanzim, Teknik Eleman ve Mutemet görevlerini il veya ilçe müdürlükleri atar.