Voleybol Menajeri Sertifikası Hakkında Önemli Duyuru

TVF Voleybol Menajerliği Talimatı 17.07.2018 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Menajerlik faaliyetine başlamak isteyen adaylara 26 Eylül 2018 tarihinde Federasyonun Ankara ofisinde eğitim verilecektir. Voleybol Menajeri Sertifikası için sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler başvuru yapabilecektir.

Yurt içinde menajerlik faaliyeti yapmak isteyen kişilerin bu belgeyi almaları zorunludur.

Eğitime katılacak adayların Voleybol Menajerliği Talimatı’ nın 10. maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan belgeleri en geç 14 Eylül Cuma gününe kadar Federasyona göndermeleri/teslim etmeleri gerekmektedir.

  • Başvuru dilekçesi
  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • İkametgâh Belgesi
  • Tasdikli Nüfus Cüzdanı örneği
  • Başvuru tarihinden en geç 1 ay önce alınmış adli sicil kaydı
  • Diploma örneği (Noterden tasdikli) (Yurt dışından alınan diplomaların noter tasdikli Türkçe tercümesi ve denkliğini tevsik eden belgeler)
  • Menajerlik faaliyetlerinin yürütüleceği şirkete ait imza sirküleri
  • Federasyon tarafından talep edilebilecek diğer belgeler

Kulüpler bünyesinde çalışan idareci ya da sorumlular da Federasyona isim bildirmek şartı ile eğitime katılabileceklerdir.  Ancak bu kişilerden üst maddede belirtilen belgeler istenmeyecek, eğitim bitiminde bu kişiler adına sertifika düzenlenmeyecektir.

Federasyonca yapılacak ön değerlendirme sonucu 21 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar eğitime katılacak adaylara ait kesin liste ilan edilecektir.

Eğitime katılan adaylara TVF Voleybol Menajeri Sertifikası verilecektir.

Voleybol Menajeri Sertifika belge bedeli 20.000.-TL, sertifikaların geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren 4 yıldır. Sertifika almaya hak kazanan voleybol menajerleri, sertifikalarını almadan önce Federasyona olan taahhütlerin yerine getirilmesinin teminine yönelik 30.000.-TL’ lik kati ve süresiz banka teminat mektubu sunacaklardır.

Önemle duyurulur.

Türkiye Voleybol Federasyonu

Bu Yazıya Oy Verin