Liglerde Yarışma Hakkının Devriyle İlgili Duyuru

TVF Yarışma Talimatı’nın 15. maddesi uyarınca Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. ve 2. Liginde yer alan bir spor kulübü bulunduğu ligdeki yarışma hakkını tescilli bir başka spor kulübüne devredebilir.

Yarışma hakkının devri ile ilgili Talimat maddesi aşağıdaki gibidir:

LİGLERDE YARIŞMA HAKKININ DEVRİ

15/A.1. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. ve 2. Liginde yer alan bir spor kulübü bulunduğu ligdeki yarışma hakkını tescilli, bir başka spor kulübüne devredebilir.

15/A.2. Yarışma hakkını devreden ve devralan spor kulüpleri, yarışma hakkının devri ve devir tarihine kadar voleybol branşına özgü borçlardan her iki kulübün müşterek ve müteselsil sorumlu olduklarına dair yönetim kurulu kararı alarak bu kararları fikstür çekiminden önce Federasyona sunmak zorundadır. Kulüplerin tüzüklerinde voleybol branşı ile ilgili karar almak üzere genel kurulun yetkilendirilmiş olması halinde yarışma hakkının devri ile ilgili karar genel kurul tarafından alınır. Fikstür çekiminden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz

15/A.3. Hakkın devri halinde hakkını devreden spor kulübünün sözleşmeli sporcuları serbest kalır. Sözleşmeli olmayan sporcular hakkını devreden spor kulübünün oyuncusu olarak kalırlar.

15/A.4. Yarışma hakkını devreden spor kulübü, devir işlemini yaptığı sezon da dâhil olmak üzere Federasyon faaliyetlerine katılacak ise en alt ligden başlamak zorundadır.

15/A.5. Yarışma hakkını devralan spor kulübü, aynı sezon içerisinde ikinci bir takımla farklı ligde yarışabilir ancak aynı ligde yarışamaz.

15/A.6. Yarışma hakkını devralan spor kulübü aynı zamanda başka bir deplasmanlı voleybol liginde yarışıyorsa, devralan spor kulübünün bu ligdeki durumu etkilenmez.

15/A.7. Yarsıma hakkının devri halinde hakkı devralan takımların Federasyona yatıracakları bedel Yönetim Kurulunca belirlenir. Aksi bir karar alınıncaya kadar bir önceki sezon belirlenen bedeller geçerli olur.

Yarışma hakkının devralınacağı takım 2022-2023 sezonunda;

  • Sultanlar veya Efeler Liginde yarışacak ise  : 100.000.-TL
  • Voleybol 1. Liglerinde yarışacak ise              : 50.000.-TL
  • Voleybol 2. Liglerinde yarışacak ise              : 25.000.-TL’ nin yarışma hakkını devralan takımca Federasyon hesabına yatırılması gerekmektedir.

Banka hesap bilgileri

Türkiye Voleybol Federasyonu

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Kızılay Şubesi

TR02 0003 2000 1380 0000 0305 26

Yarışma hakkının devri için istenen belgeler şöyledir:

  1. Yarışma hakkını devralan ve devreden kulüplerin noter tasdikli yönetim kurulu kararları (Örnek yönetim kurulu karar metinleri için tıklayınız).
  2. Dernekler Masası veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınan ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi uyarınca yönetim kurulu karar defterinde adı ve imzası olan üyeler ile kulüplerin güncel yönetim kurulu üyelerine ait bilgilerin aynı olduğunu gösterir belgeler.
  3. Yarışma hakkını devralan kulübün faal olduğuna ve voleybol branşının bulunduğuna dair Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden aldığı yazı.
  4. Devir hususunda her iki kulübün Federasyon Başkanlığına hitaben yazacakları dilekçe.
  5. Yarışma hakkının devri için Federasyona yatırılması gereken bedeli gösterir dekont.

Yukarıdaki sayılan belgelerin fikstür çekiminden en geç 1 hafta öncesine kadar eksiksiz olarak Federasyonumuz Ankara ofisine gönderilmesini ve yönetim kurulu kararlarında branş devri, kulüp devri, takım devri ya da isim hakkı gibi ibarelerin olmaması gerektiğini önemle hatırlatır, aksi durumda devir taleplerinin işleme alınamayacağını bilgilerinize sunarız.

Türkiye Voleybol Federasyonu

Bu Yazıya Oy Verin