Antrenörlük Denklik Duyurusu

Üniversitelerin Spor Bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya Yüksekokul mezunlarının,  Antrenör Eğitim Yönetmeliği gereğince yapacakları antrenör belgesi başvuru ve denklik işlemlerinde aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.

Daha önce yapılan duyuruda belirtildiği üzere ön başvurusu yapılan branş için eğer transkript e-devlet üzerinden alınmamış, sisteme yüklenen transkript ıslak imzalı ise transkript aslının veya noter onaylı tasdikli suretinin, ilgili Federasyonumuza fiziki olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Şu ana kadar ön başvurusunu yapmış, ancak transkript aslını veya noter onaylı tasdikli suretini göndermediği için işlemleri tamamlanamamış mezunlarımızın, transkript aslını veya onaylı tasdikli suretini 16 Kasım 2022 tarihine kadar Federasyonumuzun Ankara Merkez ofisine göndermeleri gerekmektedir.

Aksi takdirde, başvurusu üzerinden 6 ayı geçmiş başvurular reddedilecektir.

Federasyonlar tarafından transkript ve ön başvurusu onaylanan adaylardan temel eğitim ve uygulama eğitim muafiyeti olanların belgeleri e-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemi üzerinden düzenlenecektir.

Muafiyetlerine göre belge alacakların aşağıda yer alan yönlendirme kılavuzunu okuyarak ve denklik formunu doldurarak Federasyonumuza başvuru yapmaları gerekmektedir.

Antrenör denklik başvuru yönlendirme kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Antrenör Denklik Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Banka Ödeme Yöntemleri için tıklayınız.

Bu Yazıya Oy Verin