VİZYONUMUZ:

Dünyada kabul gören “TÜRK VOLEYBOL EKOLÜ”nü yaratarak, ülkemizi olimpiyatlarda tüm voleybol branşlarında temsil edecek ekipler yaratmaktır.

 

MİSYONUMUZ:

Türk Voleybolu’nun tüm elemanlarına liderlik ederek, paydaşlarla işbirliğini geliştirmek ve voleybolu ülke geneline yaymaktır.