Kastamonu İli Birinci Kademe Antrenörlük Kursu Duyurusu

31 Mart – 09 Nisan 2017 tarihleri arasında Kastamonu ilinde (Kurs yeri, isim listelerinin kesinleşmesi ile birlikte açıklanacaktır) Birinci Kademe Yardımcı Antrenör Kursu açılacaktır.

 

Kursa katılımcı sayısı 50 kişiyle sınırlı olacaktır. Katılımcı isim listesi TVF Antrenör Eğitim Talimatı’nın 8.6 maddesine göre belirlenecektir. Kursla ilgili ön koşul ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

Duyurur, başarılar dileriz.

 

BİRİNCİ KADEME ANTRENÖR KURSU BAŞVURU KOŞULU

– En az lise mezunu olmak,

BİRİNCİ KADEME ANTRENÖR KURSU BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Sağlık raporu aslı (Sağlık ocaklarından alınabilir),

3- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden 6 aydan fazla ceza almadığına dair yazının aslı,

4- Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan iyi hal kağıdının aslı,

5- Öğrenim durumu belirten mezuniyet belgesi fotokopisi (Noterden onaylı),

6- 2 adet son altı ay içinde çekilmiş orijinal vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için sakalsız ve kravatlı olacaktır),

7- Federasyonumuzun TEB Kızılay Şubesinde bulunan TR 2800 0320 0013 8000 0001 7836 IBAN numaralı hesaplarına kurs ücreti olarak BESYO mezunlarının 250 TL, lise mezunları ve diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların 300 TL yatırdıklarına dair banka dekontunun aslı, (Banka dekontuna, adı-soyadı ibareleri belirtilecektir.)

8- Kursa katılmak istenildiğine dair dilekçe, (Dilekçeye ulaşmak için tıklayınız.)

9- Türk Kızılayı’ndan alınacak iki günlük, “Temel İlk Yardım Eğitim Programı” sertifikası (Detaylı bilgi için www.ilkyardim.org.tr)

Aşağıda belirtilen belgeler ya da koşulları sağlayanlardan Türk Kızılayı’ndan alınacak iki günlük, “Temel İlk Yardım Eğitim Programı Sertifikası” istenmeyecektir.

– Sağlık Bakanlığı’ndan veya bakanlığın onay verdiği kurumlardan alınan Temel İlk Yardım Belgesi,

– Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği kurslardan alınan Temel İlk Yardım Belgesi,

– Üniversitelerin spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olan ve transkriptlerinde, “İlk Yardım” dersi aldıklarını belgeleyenler,

– Doktor, hemşire ve sağlık teknisyeni olanların onaylı diploma fotokopisi,

– Ehliyet belgesine sahip olanların ehliyet belgesi fotokopisi,

Temel İlk Yardım Sertifikası’nın kısa sürede temininde güçlük çeken kursiyer adaylarının; sertifikasını kursun bitimini takip eden doksan gün içerisinde federasyonumuza teslim etmesi koşulu ile kurs başvuruları kabul edilecektir.

ÖNEMLİ NOT-1: Bu kursa katılabilmek için 23 Mart 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar istenilen belgelerin federasyonumuza bizzat veya kargo yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT-2: Kurs programlarında yer alan uygulamalı derslere spor kıyafeti ile katılmak zorunludur.

ÖNEMLİ NOT-3: Daha önce açılan birinci, ikinci ve üçüncü kademe antrenör kurslarında bütünlemeye kalan kursiyerler; 09 Nisan 2017 Pazar günü 09.00-12.30 saatleri arasında bütünleme sınavına katılabileceklerdir. Bütünleme sınavına katılacak kursiyerlerin, bütünleme sınavına girmek istedikleri ders/dersleri belirten dilekçeleriyle birlikte (Dilekçeye ulaşmak için tıklayınız.) federasyonumuzun TEB Kızılay Şubesi’nde bulunan TR 2800 0320 0013 8000 0001 7836 IBAN numaralı hesaplarına bütünleme sınavı için (Tüm dersler için) 20 TL yatırarak 23 Mart 2017 Pazartesi gününe kadar federasyonumuza göndermeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT-4: TVF Antrenör Eğitim Talimatı’nın 17. maddesine göre kursiyerlerin kurs yöneticisi tarafından kabul edilen mazeretleri nedeni ile ya da raporlu olarak devamsızlık süresi toplam ders saatinin %10’unu (1 gün) aşamaz. Toplam ders saatinin %10’unu aşan devamsızlık hallerinde (Raporlu olma hâli dâhil) kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

ÖNEMLİ NOT-5: TVF Antrenör Eğitim Talimatı’nın 24.1 maddesine göre, BESYO mezunları 31 Mart 2017 tarihleri arasındaki temel derslerden muaf tutulup, kursa 03 Nisan 2017 Pazartesi günü katılacaklardır.

Bu Yazıya Oy Verin