Antrenör Eğitimi ile Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği Değişikliği Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen “Antrenör Eğitimi Yönetmeliği” ile “Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği”’ndeki değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda yürürlüğe giren yönetmelikler birçok sporcuyu, federasyonları ve kulüpleri yakından ilgilendiriyor.

SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ
Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği kapsamıyla ilgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde, sağlık raporuna ihtiyaç olmaksızın lisans, vize ve transfer işlemlerinde yazılı beyan yeterli olacak.

Tüm federasyonlar için ilk lisans alma dışında vize ve transfer işlemlerinde sağlık raporu şartı kaldırılarak beyan imkanı getirildi. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte kurallar her federasyon için geçerli iken yeni yönetmelikle her federasyona özelliğine göre lisans, vize ve transfer kuralı belirleme imkanı sağlandı.

Sporculara her spor dalında ayrı kulüpte lisans alma imkanı getirilen yönetmeliğe göre kulüpte ilgili spor dalının kapanması halinde başka bir kulüpte lisans alma imkanı da getirildi.

Yeni yönetmelikle sporculara e-Devlet üzerinden lisans alma imkanı sağlanırken, sporcu lisans işlemlerinin ve kayıtların Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yürütülmesi zorunluluğu getirilerek istatistiklerin daha kesin ve sağlıklı alınması ve arşivlenmesi imkanına kavuşuldu. “Sporcu Lisansı” ve “Sporcu Kartı” ile yarışmalara katılan kişiler dışında diğer faaliyetlere katılan kişilerin kayıt altına alınmasına ve sayısının tespitine imkan verildi.

ANTRENÖRLERE İLİŞKİN DÜZENLEME
Antrenör eğitim programı, teorik derslerin yer aldığı temel eğitim ile spor dallarının özelliğine göre uygulamalı eğitimin yer aldığı uygulama eğitimi olarak iki aşamalı gerçekleştirilecek. Temel eğitim bölümü uzaktan eğitim yöntemiyle Bakanlık tarafından yetkilendirilecek eğitim kurumu tarafından beş kademe olarak yapılacak. Temel eğitime erişilebilirlik yaygınlaştırılacak, eğitimlerin kalitesi arttırılacak.

Spor liselerinden mezun olanlara ders müfredatlarının antrenör eğitim programı temel eğitim müfredatına uygun olması halinde ise diğer orta öğretim mezunlarına 1. kademe yardımcı antrenör belgesi verilmesi imkanı getirildi.

Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullarından lisans mezunu olup bu alanda öğretim üyesi kadrosunda görev alarak bir spor dalında uygulamalı eğitim dersini verdiğini belgeleyenlere yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan diğer şartları sağlaması halinde yalnızca bir spor dalında kıdemli antrenörlük belgesi alma hakkı verildi.

Benzer şekilde üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullarından mezun olup Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak istihdam edilenlere, yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan diğer şartları yerine getirmesi halinde eğitim gördükleri uzmanlık/ihtisas dersine ilişkin kademede temel eğitimden muafiyet sağlanacak.

Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullarının mezunlarına yürürlükten kaldırılan Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre uzmanlık ya da seçmeli olarak görmüş olduğu yalnızca bir spor dalına antrenör belgesi alma imkanı verilmişken, yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerine göre söz konusu mezunlara, mezun olduğu bölüme göre birden fazla belge alma hakkı verilmiş ve bazı kademelerde temel eğitimden muafiyet sağlandı.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan işlemler; devam eden antrenör kursları, açılması planlanan duyurusu yapılmış antrenör yetiştirme kursları ve denklik işlemleri ile antrenör belgesi almak için başvuranların talepleri yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak. 14 Aralık 2019 tarihinden sonra antrenör eğitimine ilişkin iş ve işlemler bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Türkiye’de yaklaşık 265 bin antrenör ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışan yaklaşık 5 bin antrenör bulunuyor.

Yönetmeliklere ilişkin bütün detaylara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191214-3.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191214-2.htm

Bu Yazıya Oy Verin