Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan Erasmus+ Projesi Başarısı

Avrupa Birliği Başkanlığı-Türkiye Ulusal Ajansı’na, Erasmus+ Gençlik Programı 2022 teklif çağrısı kapsamında sunulan “Advan+AGE” projesi, bir spor Federasyonu koordinatörlüğünde yürütülecek tek Erasmus+ Gençlik Programı 2022 projesi olarak kabul edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Brüksel’de yer alan EACEA (Education Audiovisual And Culture Executive Agency/Eğitim Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı) tarafından desteklenen çeşitli Avrupa Birliği Erasmus+ projelerindeki ortaklık tecrübelerinden sonra, bu defa koordinatör olarak yürüteceği Advan+AGE projesine imza atacak.

Söz konusu proje, 4 farklı ülkeden 5 ortak kurum tarafından yürütülecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu (Koordinatör-Türkiye)

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

İtalya Voleybol Federasyonu (İtalya)

MeatingHub (Yunanistan)

SGRIM (Almanya)

Advan+AGE Projesi Hakkında

18 ay sürecek projenin hedef grupları; şiddete maruz kalan; suça eğilimli; göçmen/mülteci; farklı etnik kökene sahip; korunmaya muhtaç; engelli; kırsal yerleşimlerde, az gelişmiş bölgelerde veya yoksul kentsel alanlarda yaşayan; siyasi şiddetin ortasında büyüyen; ve çok düşük sosyo-ekonomik koşullara sahip gençler gibi topluma uyum sağlamakta zorlanan çeşitli dezavantaj gruplarına dahil gençler ile nispeten avantajlı akranlarından oluşacaktır.

Advan+AGE projesi ile; kısıtlı imkanlara sahip ve toplum bağları güçlü olmayan yukarıda sıralanan çeşitli dezavantaj gruplarına dahil gençlerin voleybol vasıtasıyla sosyal entegrasyonunun sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda çeşitli kültürel ve eğitici aktiviteler planlanmakta olup hedef gruplar içerisinde yer alan gençlere kariyer yolları yaratılması amaçlanmaktadır.

Projenin diğer hedefleri ise; voleybolun gençler arasında eşit fırsatlar yaratmak için bir içerme aracı olarak önemini vurgulamak, dezavantajlı gençlere aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzı kazandırmak, gençlerin kariyer yollarında farkındalıklarını artırmak ve bu yolda kullanabilecekleri becerileri voleybol aracılığıyla kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Proje kapsamında, dezavantajlı ve nispeten avantajlı gençlerin bir arada gerçekleştirecekleri voleybol aktivitelerinin yanı sıra çeşitli çevreci, eğitici ve kültürel aktiviteler ile gençler arasında sosyal bütünlük sağlanacak ve akranları arasında “dezavantajlı” gençlerin önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunulacaktır.

Bu Yazıya Oy Verin