Advan+AGE Projesinin Açılış Toplantısı Ankara’da Yapıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ Gençlik Programı “Advan+AGE” projesinin açılış toplantısı Ankara’da yapıldı. Toplantıya, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, TVF proje ekibi, Ankara Üniversitesi yetkilileri, İtalya Voleybol Federasyonu, SGRIM ve Anazitites Theatrou (Fix in Art) proje ortakları katıldı.

Toplantıya başlamadan önce, Türkiye merkezli yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden insanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Proje toplantısı açılış konuşmasında TVF Başka Vekili Alper Sedat Aslandaş, “Projenin koordinatörü ve TVF adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Daha önce birlikte proje yaptığımız arkadaşlarımızı ve yeni ortaklarımızı bir arada görmekten dolayı çok mutluyuz. Projeyi başarıyla sonuçlandıracağımıza eminim, hepimize kolay gelsin.” ifadelerini kullandı.

Proje açılış toplantısının ilk gününde; proje yönetimi ve tanıtımı, aylık planlama, iş paketleri, dezavantajlı grupların tanımlanması detaylarının üzerinde duruldu. Toplantının ardından proje ortakları, TVF Ankara Ofisi bahçesine dikilenErasmus+ KA-220 YOU Advan+AGE hatıra çınarı ile fotoğraf çektirdi.

Etkinliğin ikinci gününde; voleybol sözlüğü, antrenman programı ve beslenme başlıklarında konularının uzmanları sunumlarını yaptı. Toplantı süresince projenin genel hatları detaylandırılırken, projenin iş paketleri konusunda fikir alışverişi yapıldı.

İki gün süren toplantı programı, katılımcılara sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.

Advan+AGE  

Avrupa Birliği Başkanlığı-Türkiye Ulusal Ajansı’na, Erasmus+ Gençlik Programı 2022 teklif çağrısı kapsamında sunulan “Advan+AGE” projesi, bir spor Federasyonu koordinatörlüğünde yürütülecek tek Erasmus+ Gençlik Programı projesi Ekim 2022 tarihinde kabul edildi.

Söz konusu proje, 4 farklı ülkeden 5 ortak kurum tarafından yürütülecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu (Koordinatör-Türkiye)

Anazitites Theatrou (Fix in Art) STK (Yunanistan)

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

İtalya Voleybol Federasyonu (İtalya)

SGRIM STK (Almanya)

Advan+AGE Projesi Hakkında

18 ay sürecek projenin hedef grupları; şiddete maruz kalan; suça eğilimli; göçmen/mülteci; farklı etnik kökene sahip; korunmaya muhtaç; engelli; kırsal yerleşimlerde, az gelişmiş bölgelerde veya yoksul kentsel alanlarda yaşayan; siyasi şiddetin ortasında büyüyen; ve çok düşük sosyo-ekonomik koşullara sahip gençler gibi topluma uyum sağlamakta zorlanan çeşitli dezavantaj gruplarına dahil gençler ile nispeten avantajlı akranlarından oluşacaktır.

Advan+AGE projesi ile; kısıtlı imkanlara sahip ve toplum bağları güçlü olmayan yukarıda sıralanan çeşitli dezavantaj gruplarına dahil gençlerin voleybol vasıtasıyla sosyal entegrasyonunun sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda çeşitli kültürel ve eğitici aktiviteler planlanmakta olup hedef gruplar içerisinde yer alan gençlere kariyer yolları yaratılması amaçlanmaktadır.

Projenin diğer hedefleri ise; voleybolun gençler arasında eşit fırsatlar yaratmak için bir içerme aracı olarak önemini vurgulamak, dezavantajlı gençlere aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzı kazandırmak, gençlerin kariyer yollarında farkındalıklarını artırmak ve bu yolda kullanabilecekleri becerileri voleybol aracılığıyla kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Proje kapsamında, dezavantajlı ve nispeten avantajlı gençlerin bir arada gerçekleştirecekleri voleybol aktivitelerinin yanı sıra çeşitli çevreci, eğitici ve kültürel aktiviteler ile gençler arasında sosyal bütünlük sağlanacak ve akranları arasında “dezavantajlı” gençlerin önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunulacaktır.

Bu Yazıya Oy Verin