Voleybol Menajerliği Sertifikası Hakkında Duyuru

TVF Voleybol Menajerliği Talimatı, 17.07.2018 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Menajerlik faaliyetine başlamak isteyen adaylar için eğitim programı gerçekleştirilmesi ve/veya sınav yapılması planlanmaktadır.

Voleybol Menajeri Sertifikası için sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler başvuru yapabilecektir. Yurt içinde menajerlik faaliyeti yapmak isteyen kişilerin bu belgeyi almaları zorunludur.

Katılmak isteyen adayların başvuru dilekçelerini en geç 4 Mart Cuma gününe kadar Federasyon Ankara ofisine göndermeleri ya da teslim etmeleri gerekmektedir.

Eğitim ve/veya sınavı başarıyla tamamlayan adaylardan istenecek belgeler aşağıdaki gibidir:

  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • İkametgâh belgesi
  • Tasdikli nüfus cüzdanı örneği
  • Eğitim ve/veya sınav tarihinden en geç 1 ay önce alınmış adli sicil kaydı
  • Noterden tasdikli diploma örneği (Yurt dışından alınan diplomaların noter tasdikli Türkçe tercümesi ve denkliğini tevsik eden belgeler)
  • Menajerlik faaliyetlerinin yürütüleceği şirkete ait imza sirküleri.

Eğitim ve/veya sınavı başarıyla tamamlayan adaylara TVF Voleybol Menajeri Sertifikası verilecektir. Voleybol Menajeri Sertifika belge bedeli 20.000.-TL, sertifikaların geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren 4 yıldır. Sertifika almaya hak kazanan voleybol menajerleri sertifikalarını almadan önce Federasyona olan taahhütlerin yerine getirilmesinin teminine yönelik 25.000.-TL’ lik kati ve süresiz banka teminat mektubu sunacaklardır.

Federasyonca yapılacak ön değerlendirme sonucu eğitim ve/veya sınav yapılmasına karar verilmesi halinde adaylara ait kesin liste duyurulacaktır. Yeterli sayıda katılımın sağlanamaması halinde Federasyonun eğitim ve/veya sınavı iptal etme veya erteleme yetkisi bulunmaktadır.

Önemle duyurulur.

Türkiye Voleybol Federasyonu

Bu Yazıya Oy Verin