TVF Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı Değişikliği Duyurusu

Türkiye Voleybol Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı’nda yer alan bazı maddelerde değişiklik yapılmış olup, işbu değişiklikler 06.07.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Değiştirilen maddeler aşağıda yer almaktadır. Talimatın bütününe ve güncel haline www.tvf.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mezkûr Talimatın 21.2., 21.4., 21.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

21.2. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi ve 1. Liglerinde yer alan kulüpler, 18 yaşını doldurmuş tüm sporcuları ile tek tip sözleşme yapmak zorundadır.

21.4. Türkiye 1. Liglerinde yer alan kulüplerin, sporcuları ile tek tip sözleşme imzalaması ve bu sözleşmeleri Federasyona sunması zorunludur.

21.5. Türkiye 2. Liglerinde yer alan kulüplerin, sporcuları ile tek tip sözleşme veya transfer sözleşmesi imzalaması ve bu sözleşmeleri Federasyona sunması zorunludur. 2. liglerde transfer sözleşmesi imzalayan sporcular, 20 yaşını doldurdukları sezonun sonunda bedelsiz olarak serbest kalırlar.

Adı geçen Talimatın 26.1. ve 26.6 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

26.1. Türkiye Sultanlar/Efeler Liginde yer alan her kulüp bir sezonda en çok 14 (on dört) tek tip sözleşmeli, 1. Liginde yer alan her kulüp ise bir sezonda en çok 16 (on altı) Türk vatandaşı tek tip sözleşmeli sporcuya yer verebilir.

26.6. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi ve 1. Ligi kulüpleri müsabaka kadrosunda yer alacak sporcularının 18 yaşını doldurmuş olanları ile tek tip sözleşme yapmak, 18 yaş altında olup sözleşme yapılmamış oyuncuları için Federasyon lisansı almak zorundadır.

Aynı Talimatın 29.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

29.1. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi ve 1. Ligi kulüpleri, 18 yaşını dolduran sporcularını sözleşme dönemine bakılmaksızın 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren 1 ay içinde noter kanalıyla tek tip sözleşme yapmaya davet etmek zorundadırlar. Aksi halde bu sporcular muvafakat bedeli ödeyerek serbest kalabilir. Muvafakat bedeli, sporcunun sözleşme imzalamaya davet edilmediği yıldan geriye doğru o kulüpte aralıksız lisanslı olduğu sezon sayısı ile çarpılarak bulunur.

Aynı Talimatın 30.2 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

30.2. Tek tip sözleşmeli sporcularını 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre sigortalı yaptırmak ve sözleşme süresince sporcularının sigorta primlerini yatırmak. Sporcuları ile transfer sözleşmesi yapan kulüpler bu madde kapsamında değildir. 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre sigortalı sayılanlar durumlarını belgelemek şartıyla Kulüpleri ile transfer sözleşmesi yapabilirler.)

Aynı Talimatın 5 numaralı ekinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

EK-5

BEDELLER

TÜRK OYUNCU VİZE VE TRANSFER BEDELİ *
TAKIMLAR BEDEL
Efeler ve Sultanlar Ligi 10.000,00.-TL’den az olmamak üzere 1 yıllık sözleşme bedelinin %3′ ü
Türkiye 1. Ligi 3.000,00.-TL’den az olmamak üzere 1 yıllık sözleşme bedelinin %2′ si
Türkiye 2. Ligi 16 sporcuya kadar bedel alınmayacaktır. 17. sporcudan itibaren 500.-TL bedel alınacaktır. (Sözleşme fesihleri, lisans iptali gibi durumlarda yeni lisans ücreti 500- TL olacaktır.)
YABANCI UYRUKLU OYUNCU VİZE VE TRANSFER BEDELİ *
  Efeler ve Sultanlar Ligi Türkiye 1. Ligi
1. sporcu 60.000,00.-TL 40.000,00.-TL
2. sporcu 80.000,00.-TL 60.000,00.-TL
3. sporcu 120.000,00.-TL 75.000,00.-TL
4. sporcu 200.000,00.-TL 75.000,00.-TL
5. sporcu 275.000,00.-TL
6 ve yukarısı 275.000,00.-TL
GEÇİCİ TRANSFER BEDELİ
Efeler ve Sultanlar Ligi 6.000,00.-TL
Türkiye 1. Ligi 4.000,00.-TL
Türkiye 2. Ligi 1.250,00.-TL
MUVAFAKAT BEDELİ
Efeler ve Sultanlar Ligi 1.000,00.-TL
Türkiye 1. Ligi ve 2. Ligi 500,00.-TL
Yerel Ligler ve Bölgesel Lig 250,00.-TL
DÖNÜŞÜM İŞLEMİ MUVAFAKAT BEDELİ: 1.000.-TL

(*) Vize ve transfer bedelleri her sezon her oyuncu için ayrı ayrı tahsil edilir.

Deplasmanlı ligler dışında kalan liglerde vize ve transfer bedeli alınmayacaktır.

Bu Yazıya Oy Verin