TVF Mali Genel Kurul Çağrısı Hakkında Önemli Duyuru !

3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun Ek 9/3-c maddesi ve 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsü uyarınca Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunun 04/09/2018 tarihli ve  27 sayılı kararı ile Türkiye Voleybol Federasyonu Mali Genel Kurulun 30 Ekim 2018 günü saat 12:00’de The Green Park Hotel’ de (Kızılırmak Mah. 1443 Cad. No:39 06520 Çukurambar/Çankaya/Ankara) yapılacaktır.

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katı üyenin katılımı ile 31 Ekim 2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılması ve mali genel kurul gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

Genel Kurula ilişkin duyurular, SGM’nin http://sgm.gsb.gov.tr/Federasyonlar/23/3/turkiyevoleybol-federasyonu-baskanligi.aspx ve TVF’nin http://www.tvf.org.tr/2018-mali-genel-kurul web adreslerinde yayınlanacaktır.

Genel Kurul Üyelerine duyurulur.

Saygılarımızla.

Türkiye Voleybol Federasyonu

Yönetim Kurulu 

GÜNDEM:

 • Genel Kurul için aranan yeter sayısının bulunup bulunmadığının tespiti
 • Toplantının açılışı
 • Saygı duruşu, İstiklal Marşı
 • Başkanlık Divanının oluşturulması
 • Gündemin okunması ve oylanması
 • Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
 • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun faaliyetlerinden dolayı ibraya sunulması,
 • Denetleme Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibraya sunulması
 • 2019 ve 2020 yılı tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 • Bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapılması ve gerektiğinde Federasyonun borçlanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Uluslararası Federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Federasyon Faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alım alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 • Ana Statü Değişiklik maddelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması ile bu değişikliklerin Resmi Gazete’ de yayınlanmasına ilişkin işlemlerin yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması
 • Dilek ve öneriler
Bu Yazıya Oy Verin