Voleybol Menajerleri Hakkında Duyuru

Federasyonumuzca akredite edilen ve yurt içinde menajerlik faaliyeti yapabilecek voleybol menajerlerinin isimleri aşağıda yer almaktadır.

  • Barış HAMAZ
  • Cengiz ATABEK
  • Çiğdem CAN
  • Hakan HANİKOĞLU
  • Hakkı Ertan ALBAYRAK
  • Nisa KURT
  • Özden Atilla AYDIN
  • Tarık Güray ŞAHİN
  • Tunç AFŞAR
  • Yusuf NAHUM

Kulüp, sporcu ve antrenörlerin yukarıda adı geçen voleybol menajerleri haricindeki kişilerle transfer görüşmeleri yapmamaları, gerek transfer görüşmesi gerekse sözleşme imza aşamasında aracılık eden menajerin Federasyonumuzca akredite edilip edilmediğini araştırılmaları gerektiğini hatırlatır, ilgili kişi ve kulüp/teşekküllerin TVF Voleybol Menajerliği Talimatı’nda yer alan yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespiti halinde ilgili kişi ve kulüp/teşekküller hakkında TVF Disiplin Talimatı hükümlerinin uygulanacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

Türkiye Voleybol Federasyonu

Bu Yazıya Oy Verin